Przeciętne wynagrodzenie od 1950 r do 2020 r. zus.info.pl

Kwota ta była o około 900 zł mniejsza niż średnie wynagrodzenie w tym okresie. Natomiast dominanta to wartość najczęstsza, co oznacza, że wskazywałaby, jakie wynagrodzenie otrzymują Polacy najczęściej. Przeciętne wynagrodzenie oblicza się często również na podstawie informacji z sektorów poszczególnych typów przedsiębiorstw. Nierzadko publikowane są również szczegółowe dane na temat pojedynczych grup zawodowych zatrudnionych na podstawie konkretnego rodzaju umowy. Do najczęściej wykonywanych obliczeń należy średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej. Bierze ono bowiem pod uwagę wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na liczbę zatrudnionych w nich osób.

Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

  • Każdy szablon CV możesz dowolnie modyfikować i dopasować do swoich potrzeb.
  • Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.
  • Co powstrzymuje Cię przed zarabianiem na swojej wiedzy w sieci?
  • Z tego powodu możemy udostępniać Twoje dane dotyczące użytkowania podmiotom trzecim.

GUS oblicza wynagrodzenia brutto publikując wyniki co miesiąc, kwartał oraz rok. Poniżej przedstawiamy najnowsze dane opublikowane przez urząd statystyczny. Szacowana przez GUS wysokość średniej krajowej służy przede wszystkim ZUS-owi. Jest bowiem podstawą do wyliczania obowiązkowych składek dla przedsiębiorców (w tym składki chiny yuan huśtawki najbardziej od 2015 dewaluacja na biden perspektywy na ubezpieczenie zdrowotne NFZ) oraz wysokości emerytur. Wynagrodzenie osób delegowanych za granicę w części przewyższającej kwotę prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia nie stanowi podstawy naliczenia składek ZUS. W tej sytuacji przychód stanowiący podstawę oskładkowania nie może być niższy niż 5922,00 złotych.

Z kolei najwyższa wartość przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu 2023 r. Wystąpiła w sekcji “Zakwaterowanie i gastronomia” (5417,76 zł), a najwyższa w sekcji “Informacja i komunikacja” (12212,03 zł)” –  poinformował Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2023 roku wyniosło 7124,26 zł (brutto). Względem ubiegłego roku jest to kwota wyższa o 14,3 proc.

Drugi obszar obejmuje zaś informacje na temat podmiotów gospodarczych zatrudniających jedynie do 9 osób. Według danych z 2017 roku miesięczne zarobki w mikroprzedsiębiorstwach oscylowały na poziomie od 5,3 do 84,3 tysięcy zł brutto miesięcznie. Badania za najlepiej zarabiające osoby uznały ubezpieczycieli i specjalistów finansowych. Wraz z informacją o średniej pensji GUS podaje również informację o przeciętnym zatrudnieniu. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ujęciu miesięcznym o 0,2 procent i wyniosło nieco ponad 6,5 miliona etatów. Ponadto średnia krajowa — nawet jeśli z roku na rok jest wyższa — nie jest wystarczającym wskaźnikiem wzrostu zamożności Polaków.

Kara za niezłożenie sprawozdania do GUS – dla kogo?

W takiej sytuacji warto w pierwszej kolejności sprawdzić tzw. Z artykułu dowiesz się, gdzie szukać ofert pracy w ZUS, na jakie zarobki możesz liczyć, jakie są opinie o tej pracy i jak napisać skuteczne CV do ZUS-u. Poznaj wymiar czasu pracy obowiązujący w 2023 roku.

Minimalna płaca krajowa czy reformy podatkowe również wpływają na poziom wynagrodzeń. Rynek pracy – na wzrost wynagrodzeń wpływ ma sytuacja na rynku pracy, czyli np. Powyższe najnowsze dane GUS dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 9 osób. Oprócz informacji o wynikach kwartalnych, GUS podaje również informacje o wynikach miesięcznych. W kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce obliczane jest przez Główny Urząd Statystyczny. GUS cyklicznie publikuje kilka rodzajów danych o przeciętnych wynagrodzeniach, dotyczących różnych obszarów gospodarki, z których najszerszy wskaźnik to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

  • Drugi obszar obejmuje zaś informacje na temat podmiotów gospodarczych zatrudniających jedynie do 9 osób.
  • Na pewno pamiętasz z lekcji matematyki, jak wylicza się średnią arytmetyczną — dodaje się wszystkie liczby z danego zbioru i uzyskany wynik dzieli przez ich liczbę.
  • Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

Wielu Polaków nie zarabia wyliczonych kwot, osiągając zaledwie poziom minimalnej płacy krajowej, co budzi u nich niechęć i niezadowolenie. Średnie wynagrodzenie jest podawane zawsze w kwocie brutto, czyli razem z podatkiem dochodowym oraz składkami na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i rentowe. A jak jest Twoja opinia na temat średniej krajowej? Czy uważasz, że odzwierciedla ona realną sytuację finansową Polaków? Daj znać, jakie jest Twoje zdanie w komentarzu pod artykułem.

Jak czytać dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu?

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy. Otwórz zakładkę Bank Danych Lokalnych, wybierz interesujący Cię rok, a następnie znajdź sekcję Wynagrodzenia i świadczenia społeczne. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów. Poniższe dane publikowane są na podstawie
komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim.

Struktura wynagrodzeń[edytuj edytuj kod]

Dane, które publikuje GUS, są obliczane w wyniku podzielenia sumy wynagrodzeń przez liczbę zatrudnionych. 7368,97 zł – tyle wyniosło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu w Polsce. dow jones industrial average zmaga się trzymać gap higher W ujęciu kwartalnym, średnia pensja wynosi 7005,76 złotych. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku ten sam wskaźnik wynosił 5655,43 zł brutto (4078,86 zł netto), a więc był o prawie 10% niższy.

Średnia krajowa pozwala porównywać swoje zarobki do innych, służy do określenia zamożności, jak i stanowi czynnik istotny w celach statystycznych podczas np. Najszerszym i tym samym najogólniejszym dems spalił setki milionów na nieudanych kampaniach senackich wskaźnikiem jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Raporty dotyczące jego wartości GUS publikuje kwartalnie oraz zbiorczo raz do roku (dokument udostępniany jest w lutym).

Ile wynosi średnia krajowa netto i brutto?

Sprawdź, ile godzin pracy przypada na kolejne miesiące i jak możesz wyliczyć czas pracy w przypadku 1/4, 1/2 oraz 3/4 etatu. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. Aby jednak wyniki mogły być bardziej miarodajne, należałoby badać zarobki w poszczególnych branżach, rejonach i przedziałach wynagrodzeń, a na ich podstawie przedstawić medianę oraz dominantę.

Regularnie publikujemy też autorskie badania, aby lepiej rozumieć rynek pracy i jesteśmy dumni, że cytują nas czołowe media w Polsce. Należy jednak pamiętać, że dane GUS nie odzwierciedlają w pełni wiarygodnie zarobków Polaków. Osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło. Te pliki cookie analizują sposób korzystania z naszej witryny przez naszych użytkowników, a także pozwalają sprawić, aby strona lepiej spełniała ich oczekiwania.

Przeciętne wynagrodzenie – czym jest? Jak się je oblicza?

Przyjmuje się, że najwyższe pensje otrzymują osoby pracujące w branżach informacyjnych, komunikacji, działalności finansowej, energetycznej i górnictwie – tam zarabia się więcej, niż wynosi średnia krajowa. Natomiast średnie wynagrodzenie zarabiają pracownicy branży hotelarskiej i gastronomii, administracji, handlu, edukacji oraz przetwórstwa. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej to szerszy wskaźnik.

W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem. Sprawdź ile to godzin do przepracowania, jaka umowa, ile urlopu będzie Ci przysługiwało i co z emeryturą. Przeczytaj nasz szczegółowy poradnik jak negocjować wynagrodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej. Zdradzę Ci 13 przydatnych wskazówek oraz mało znane ale skuteczne techniki, jak przekonać pracodawcę, aby zgodził się zapłacić Ci więcej.

Główny Urząd Statystyczny

Przeciętne wynagrodzenie – średnia płaca (w danym kraju, sektorze gospodarki, przedsiębiorstwie). Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest w naszym kraju od zawsze przyczyną kontrowersji.

Comments are closed.